Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę

Strona archiwalna

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz  Nowogrodźca

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na

 dzierżawę działki nr 892/8 o pow. 0,5656 ha, położonej w obrębie Wykroty

 

 Księga Wieczysta nr JG1B/00015095/0

Zgodnie z planem zagospodarowania  działka leży w obszarze oznaczonym symbolem 12 US,MU- Projektowany zespół usługowo-składowy i budownictwa mieszkaniowego.     

Nieruchomość zostanie wydzierżawiona na okres 3 lat na cele rolne.

Nieruchomość bez obciążeń.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego do przetargu wynosi  131,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu  28.02.2018r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu przy ul. Rynek 1 w Nowogrodźcu ( parter sala posiedzeń).                                                                                                                                                                        

Wadium w kwocie 50,00 zł należy wpłacić na konto Bank Zachodni WBK S.A. O/Nowogrodziec 02 1090  1939 0000 0005 1604 5112 najpóźniej do dnia  27.02.2018r.

Wadium osoby, która przetarg wygra zalicza się w poczet czynszu dzierżawnego, pozostałym uczestnikom  przetargu wadium zostanie zwrócone.

Stawka czynszu dzierżawnego uzyskana w przetargu  płatna w cyklach  rocznych  przy II racie podatku rolnego, licząc  od roku następnego od  zawarcia umowy dzierżawy. Ustalony czynsz podlega waloryzacji od roku następnego od zawarcia umowy dzierżawy.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim  w Nowogrodźcu  pokój nr 5 lub telefonicznie pod numerem 75 738 06

76.

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich