Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn.: Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Nowej Wsi

Strona archiwalna

 

ZP. 271.4.2018

Zawiadomienie

o unieważnieniu postępowania

Zgodnie z art. 92 ust. 1-2 Burmistrz Nowogrodźca informuje, że unieważnia postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn: Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Nowej Wsi

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy prawo  zamówień publicznych ( t. j. Dz. U. 2017.1579 ze zm.) zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę  kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

Uzasadnienie faktyczne:

W przedmiotowym postępowaniu została złożona następująca oferta:

 DRECON Sp. z o. o. ul. Władysława Łokietka 8b, 67-300 Szprotawa  Cena oferty: 2 744 975,81zł  Okres gwarancji jakości: 60 miesięcy.

Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to: 1 800 000,00zł.

Ceny brutto oferty firmy DRECON Sp. z o. o. przewyższa kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Marek Relich