Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości do sprzedaży z dnia 20.03.2018r.

Burmistrz Nowogrodźca

zatwierdza i podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości  przeznaczonej do sprzedaży

        Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 446), art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2018r., poz.121 ze zm.) i Uchwały Nr XLVIII/326/18 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości.

  1. Zebrzydowa działka niezabudowana nr 766/2 o pow. 0,0321 ha
  2. Nieruchomość bez obciążeń.
  3. Księga wieczysta nieruchomości  JG1B/00015100/9.
  4. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość leży w obszarze oznaczonym symbolem 18 Mw, RP - Teren zainwestowania wiejskiego.
  5. Forma zbycia: nieruchomość zostanie sprzedana w formie bezprzetargowej na polepszenie warunków korzystania z nieruchomości sąsiednich.
  6. Wartość  nieruchomości  wynosi 11.598,90  zł (brutto)  w tym  2.168,90 zł podatku Vat
  7. Wysokość opłat i terminy ich wnoszenia: cena  nieruchomości, płatna jednorazowo przed podpisaniem umowy notarialnej lub w formie ratalnej.
  8. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości winny  złożyć wniosek o jej nabycie w terminie sześciu tygodni od dnia wywieszenia niniejszego  wykazu, to jest  do dnia  01.05.2018r.
  9. 21 dniowy termin wywieszenia wykazu mija 10.04. 2018r.

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich