Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

SESJA L z dnia 28 marca 2018 r.

PDFUchwała.L.338.18.2018-03-28.pdf (98,01KB)
w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowogrodziec


PDFUchwała.L.339.18.2018-03-28.pdf (98,00KB)
w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowogrodziec


PDFUchwała.L.340.18.2018-03-28.pdf (234,29KB)
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowogrodziec w 2018 roku


PDFUchwała.L.341.18.2018-03-28.pdf (109,57KB)
w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Nowogrodziec na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania


PDFUchwała.L.342.18.2018-03-28.pdf (342,56KB)

w sprawie podziału Gminy i Miasta Nowogrodziec na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu


PDFUchwała.L.343.18.2018-03-28.pdf (101,95KB)
w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet dla sołtysów

zmiana: uchwała nr LI/355/18/18 z dnia 27 kwietnia 2018 r.


PDFUchwała.L.344.18.2018-03-28.pdf (531,95KB)
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nowogrodziec


PDFUchwała.L.345.18.2018-03-28.pdf (1 021,69KB)
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu złoża „Maria III-1”


PDFUchwała.L.346.18.2018-03-28.pdf (1,36MB)
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne na terenie Gminy Nowogrodziec, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji


PDFUchwała nr L_347_18.pdf (126,18KB)
PDFTabela nr 1 do uchwały nr L_347_18.pdf (88,44KB)
PDFTabela nr 2 do uchwały nr L_347_18.pdf (100,63KB)
PDFTabela nr 2a do uchwały nr L_347_18.pdf (93,72KB)
PDFZałącznik nr 1 do uchwały nr L_347_18.pdf (343,80KB)
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2018 rok


PDFUchwała nr L_348_18.pdf (248,75KB)
PDFZałącznik nr 1 do uchwały nr L_348_18.pdf (3,41MB)
PDFZałącznik nr 2 do uchwały nr L_348_18.pdf (268,76KB)
PDFZałącznik nr 3 do uchwały nr L_348_18.pdf (230,77KB)
 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowogrodziec