Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości do dzierżawy z dnia 03.04.2018r.

Burmistrz  Nowogrodźca

ogłasza i podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2017r., poz.1875 ), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2018 r. , poz. 121) oraz Uchwały Nr L/338/18 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 28 marca 2018r.    

  1. Wykroty  -  działka niezabudowana  nr  1014/2 o pow. 1,11 ha.      
  2. Obciążenia  nieruchomości – Umowa dzierżawy zawarta na okres od 30.05.2015r. do 29.04.2018r.
  3. Księga Wieczysta nr JG1B/00015095/0.
  4. Zgodnie z planem zagospodarowania  działka leży w obszarze oznaczonym symbolem   28 RP,RL – tereny rolne.
  5. Działka zostanie wydzierżawiona w formie bezprzetargowej na okres kolejnych 5 lat  dotychczasowemu dzierżawcy, po terminie obowiązywania obecnej umowy, w/g zasad obowiązujących  w tym zakresie.
  6. Nieruchomość  zostanie wydzierżawiona na cele rolne.
  7. 21 dniowy termin wywieszenia wykazu mija  24.04.2018r.

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich