Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

SESJA XIX z dnia 27 stycznia 2012 r.

 

1.

Uchwała Nr XIX/125/12 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa wsi Zabłocie

PDFUchwała nr XIX_125_12.pdf (35,10KB) 

2.

Uchwała nr XIX/126/12 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Nowogrodźcu na 2012 rok

PDFUchwała nr XIX_126_12.pdf (47,54KB) 

3.

Uchwała Nr XIX/127/12 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/109/11 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy i Miasta Nowogrodziec z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012

PDFUchwała nr XIX_127_12.pdf (42,99KB) 

4.

Uchwała Nr XIX/128/12 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012”

PDFUchwała nr XIX_128_12.pdf (52,17KB) 

5.

Uchwała Nr XIX/129/12 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012”

PDFUchwała nr XIX_129_12.pdf (67,54KB) 

6.

Uchwała Nr XIX/130/12 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie zawarcia kolejnej umowy    

PDFUchwała nr XIX_130_12.pdf (34,81KB) 

7.

Uchwała Nr XIX/131/12 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia maksymalnych stawek cen na wywóz nieczystości stałych i płynnych, obowiązujących na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec w 2012 r.

PDFUchwała nr XIX_131_12.pdf (68,47KB) 

utraciła moc ma podstawie uchwały nr XXIX/209/12 z dnia 20 grudnia 2012 r.

8.

Uchwała nr XIX/132/12 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nowogrodziec

PDFUchwała nr XIX_132_12.pdf (37,77KB)

PDFzałącznik nr 1 Studium uwarunkowania 27.01.2012-2.pdf (5,42MB)

PDFzałącznik nr 2 Studium kierunki 27-01-2012-2.pdf (5,64MB)

JPEGzałącznik nr 3 - scan.jpeg (105,20KB)

PDFzałącznik nr 4 - tekst studium w formie broszury.pdf (816,37KB)

9.

Uchwała Nr XIX/133/12 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Godzieszowie

PDFUchwała nr XIX_133_12.pdf (46,22KB) 

10.

Uchwała Nr XIX/134/12 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie skierowania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, w której orzeczono o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XVI/112/11 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zawieszenia prawa zwolnień w podatku od nieruchomości przedsiębiorców inwestujących w Kamiennogórskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości - obszar gminy Nowogrodziec

PDFUchwała nr XIX_134_12.pdf (38,75KB) 

11.

Uchwała nr XIX/135/12 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

PDFUchwała nr XIX_135_12.pdf (43,07KB) 

12.

Uchwała nr XIX/136/11 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy i Miasta Nowogrodziec wraz z innymi jednostkami samorządu terytorialnego do realizacji przedsięwzięcia finansowego ze środków Unii Europejskiej

PDFUchwała nr XIX_136_12.pdf (38,44KB) 


 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Nowogrodźcu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jolanta Janeczko
Data wytworzenia: 2012-02-01