Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Pytania i wyjaśnienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn: Budowa boiska sportowego w Milikowie

Strona archiwalna

 

Informacja

dotyczy zamówienia publicznego pod nazwą: „Budowa boiska sportowego w Milikowie ” numer referencyjny: ZP.271.9. 2018.

 

Zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych  (tj. Dz. U. 2017.1579 ze zm.) oferenci złożyli Zamawiającemu następujące zapytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie: W przedmiarze robót brak wzmianki o zakupie. Zaś w STWiORB jest o tym mowa. Czy bramki i piłkochwyt trzeba będzie zakupić?

Odpowiedź: Nie, przedmiot zamówienia nie obejmuje dostaw wyposażenia, w tym bramek i piłkochwytów.

 

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Marek Relich