Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Pytania i wyjaśnienia w postępowaniu pn: Budowa boiska sportowego w Milikowie.

Strona archiwalna

 

 

Informacja

dotyczy zamówienia publicznego pod nazwą: „Budowa boiska sportowego w Milikowie” numer referencyjny: ZP.271.9.2018.

Zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych  (tj. Dz. U. 2017.1579 ze zm.) oferenci złożyli Zamawiającemu następujące zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie: proszę o informację co mają Państwo na myśli prosząc w przetargu o zapewnieniu dozoru.

Odpowiedź: Pisząc o zapewnieniu dozoru Zamawiający prosi o zabezpieczenie dozoru nad pracownikami, aby zapewnić ich bezpieczeństwo, aby wykonywali oni pracę zgodnie z dokumentacją projektową, a także zapewnienie właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy

Odpowiedzi są integralną częścią SIWZ i są  wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Termin i miejsce składania ofert i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Marek Relich