Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

SESJA LI z dnia 27 kwietnia 2018 r.

PDFUchwała.LI.349.18.2018-04-27.pdf (98,82KB)
w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowogrodziec


PDFUchwała.LI.350.18.2018-04-27.pdf (98,64KB)
w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowogrodziec


PDFUchwała.LI.351.18.2018-04-27.pdf (98,41KB)
w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy


PDFUchwała.LI.352.18.2018-04-27.pdf (102,53KB)
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu


PDFUchwała.LI.353.18.2018-04-27.pdf (820,87KB)
w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w przedszkolu i w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowogrodziec oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych

utraciła moc uchwałą nr X/65/19 z dnia 29 maja 2019 r.


PDFUchwała.LI.354.18.2018-04-27.pdf (471,74KB)
w sprawie podziału Gminy i Miasta Nowogrodziec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych


PDFUchwała.LI.355.18.2018-04-27.pdf (101,50KB)
w sprawie zmiany uchwały nr L/343/18 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet dla sołtysów


PDFUchwała.LI.356.18.2018-04-27.pdf (593,00KB)
w sprawie zmian statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Nowogrodźcu


PDFUchwała nr LI_357_18.pdf (125,25KB)
PDFTabela nr 1 do uchwały nr LI_357_18.pdf (78,72KB)
PDFTabela nr 2 do uchwały nr LI_357_18.pdf (92,04KB)
PDFTabela nr 2a do uchwały nr LI_357_18.pdf (94,50KB)

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2018 rok


PDFUchwała.LI.358.18.2018-04-27.pdf (345,17KB)
w sprawie zmiany uchwały nr L/342/18 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 28 marca 2018 r.  w sprawie podziału Gminy i Miasta Nowogrodziec na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu