Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości do dzierżawy z dnia 15.05.2018r.

Burmistrz  Nowogrodźca

ogłasza i podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2017r., poz.1875 ) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2018r. , poz. 121)

  1. Godzieszów  -  działka  nr  448/2 o pow. 0,46 ha.      
  2. Nieruchomość bez  obciążeń.
  3. Księga Wieczysta nr JG1B/00015099/8.
  4. Zgodnie z planem zagospodarowania  działka leży w obszarze oznaczonym jako teren usług z zielenią towarzyszącą.
  5. Nieruchomość lub jej część, zostanie wydzierżawiona  na okres 3 lat w przetargu ustnym nieograniczonym, według  zasad obowiązujących w tym  zakresie. 
  6. Działka lub jej część zostanie wydzierżawiona na cele rolne.
  7. 21 dniowy termin wywieszenia wykazu mija 05.06.2018r.

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich