Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości do dzierżawy z dnia 15.05.2018r.

Burmistrz  Nowogrodźca

ogłasza i podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj.Dz.U. z 2017r., poz.1875 ) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2018r. , poz. 121) oraz Uchwały LI/349/18  Rady Miejskiej  w Nowogrodźcu z dnia 27 kwietnia 2018r.  

  1. Nowogrodziec obr. 2  -  część działki niezabudowanej  nr  247 o pow. 0,0220 ha.      
  2. Obciążenia nieruchomości – umowa dzierżawy do dnia 30.06.2018r.
  3. Księga Wieczysta nr JG1B/00016852/2.
  4. Zgodnie z planem zagospodarowania  działka leży w obszarze oznaczonym symbolem   32 MN – teren istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkaniowej.
  5. Nieruchomość  zostanie wydzierżawiona dotychczasowemu dzierżawcy na okres 5 lat, po terminie obowiązywania dotychczasowej umowy, według  zasad obowiązujących  w tym  zakresie. 
  6. Działka zostanie wydzierżawiona na cele rolne.
  7. 21 dniowy termin wywieszenia wykazu mija 05.06.2018r.

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich