Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

SESJA LII z dnia 29 maja 2018 r.

PDFUchwała.LII.359.18.2018-05-29.pdf (99,07KB)
w sprawie bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego


PDFUchwała.LII.360.18.2018-05-29.pdf (480,47KB)
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Parzyce


PDFUchwała.LII.361.18.2018-05-29.pdf (106,22KB)
w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/338/14 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionej Młodzieży


PDFUchwała.LII.362.18.2018-05-29.pdf (428,36KB)
w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania nagród oraz stypendiów dla uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nowogrodziec uczęszczających do szkół podstawowych i klas gimnazjalnych włączonych do szkół podstawowych

Utraciła moc uchwałą nr LIII/333/22 z dnia 14 czerwca 2022 r.


PDFUchwała.LII.363.18.2018-05-29.pdf (9,25MB)
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu za 2017 rok


PDFUchwała nr LII_364_18.pdf (260,76KB)
PDFTabela nr 1 do uchwały nr LII_364_18.pdf (77,69KB)
PDFTabela nr 1a do uchwały nr LII_364_18.pdf (90,17KB)

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2018 rok


PDFUchwała nr LII_365_18.pdf (248,67KB)
PDFZałącznik nr 1 do uchwały nr LII_365_18.pdf (3,41MB)
PDFZałącznik nr 2 do uchwały nr LII_365_18.pdf (266,21KB)
PDFZałącznik nr 3 do uchwały nr LII_365_18.pdf (166,72KB)

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowogrodziec