Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości do dzierżawy z dnia 05.06.2018r.

Burmistrz  Nowogrodźca

ogłasza i podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj.Dz.U. z 2017r., poz.1875 ) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2018r. , poz. 121).  

  1. Wykroty  -  część działki  nr  957/3 o pow. 0,0110 ha.      
  2. Nieruchomość bez obciążeń.
  3. Księga Wieczysta nr JG1B/00015095/0.
  4. Zgodnie z planem zagospodarowania  działka leży w obszarze oznaczonym symbolem   17 ZP, Mw – teren zieleni parkowej i zabudowy mieszkaniowej.
  5. Nieruchomość  zostanie wydzierżawiona bezprzetargowo na okres 3 lat w celu poprawienia warunków zagospodarowania,  na rzecz właściciela nieruchomości sąsiedniej, według  zasad obowiązujących  w tym  zakresie. 
  6. Działka zostanie wydzierżawiona na cele inne niż rolne (gospodarcze).
  7. 21 dniowy termin wywieszenia wykazu mija 26.06.2018r.

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich