Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę

Strona archiwalna

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz  Nowogrodźca

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na

 dzierżawę działki lub części  działki nr 448/2 o pow. 0,46 ha,położonej w obrębie Godzieszów

 

  1.  Księga Wieczysta nr JG1B/00015099/8.

 

  1. Zgodnie z planem zagospodarowania  działka leży w obszarze oznaczonym jako teren usług z zielenią towarzyszącą.     

 

  1. Nieruchomość zostanie wydzierżawiona na okres 3 lat na cele rolne.

 

  1. Nieruchomość bez obciążeń.

 

  1. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego do przetargu  części działki o pow. 500 m² wynosi  12,00 zł.

 

  1. Przetarg odbędzie się w dniu  29.06.2018r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu przy ul. Rynek 1  w Nowogrodźcu.                                                                                                                                                                         
  2. Wadium w kwocie 50,00 zł należy wpłacić na konto 02 1090  1939 0000 0005 1604 5112 najpóźniej do dnia  28.06.2018r.

 

  1. Wadium osoby, która przetarg wygra zalicza się w poczet czynszu dzierżawnego, pozostałym uczestnikom  przetargu wadium zostanie zwrócone.

 

  1. Stawka czynszu dzierżawnego uzyskana w przetargu  płatna w cyklach  rocznych  przy III racie podatku rolnego, licząc od roku zawarcia umowy dzierżawy. Ustalony czynsz podlega waloryzacji od roku następnego od zawarcia umowy dzierżawy.

 

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim  w Nowogrodźcu  pokój nr 5 lub telefonicznie pod numerem 75 738 06 76.

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich