Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

SESJA XXIX z dnia 20 grudnia 2012 r.

 

1.

Uchwała Nr XXIX/209/12 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia maksymalnych stawek cen na wywóz nieczystości stałych  i płynnych, obowiązujących na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec

PDFUCHWAŁA XXIX_209_12.pdf (61,82KB)

zmiana: uchwała nr XXIV/168/16 z dnia 30 maja 2016 r.

Utraciła moc uchwałą nr XXX/207/20 z dnia 26 listopada 2020 r.

2.

Uchwała Nr XXIX/210/12 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec

PDFUchwała Nr XXIX_210_12.pdf (46,77KB) 

3.

Uchwała Nr XXIX/211/12 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowogrodziec    

PDFUchwała Nr XXIX_211_12.pdf (15,57KB) 

4.

Uchwała nr XXIX/212/12 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości

PDFUchwała Nr XXIX_212_12.pdf (15,65KB) 

5.

Uchwała Nr XXIX/213/12 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości 

PDFUchwała Nr XXIX_213_12.pdf (15,26KB) 

6.

Uchwała nr XXIX/214/12 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy

PDFUCHWAŁA XXIX_214_12.pdf (56,62KB) 

7.

Uchwała nr XXIX/215/12 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Nowogrodźcu na 2013 rok

PDFUchwała Nr XXIX_215_12.pdf (963,75KB) 

8.

Uchwała Nr XXIX/216/12 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu

PDFUCHWAŁA XXIX_216_12.pdf (63,53KB)

9.

Uchwała Nr XXIX/217/12 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013”

PDFUchwała Nr XXIX_217_12.pdf (82,54KB) 

10.

Uchwała Nr XXIX/218/12 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013”

PDFUchwała Nr XXIX_218_12.pdf (50,55KB) 

11.

Uchwała Nr XXIX/219/12 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy i Miasta Nowogrodziec z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013”

PDFUchwała Nr XXIX_219_12.pdf (69,68KB)

 PDFrozstrzygnięcie nadzorcze.pdf (1,51MB)
 

12.

Uchwała  Nr XXIX/220/12 Rady Miejskiej  w Nowogrodźcu z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustanowienia zobowiązania w formie weksla niezupełnego in blanco wraz z deklaracją wekslową jako zabezpieczenia prawidłowej realizacji Umowy o przyznanie pomocy na zadanie pn. „Przebudowa remizy OSP w Kierżnie na wiejską salę spotkań” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 

PDFUchwała Nr XXIX_220_12.pdf (17,44KB) 

13.

Uchwała  Nr XXIX/221/12 Rady Miejskiej  w Nowogrodźcu z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowogrodziec

PDFUchwała Nr XXIX_221_12.pdf (17,09KB)

PDFWieloletnia Prognoza Finansowa.pdf (236,73KB)

PDFWykaz przedsięwzięć do WPF.pdf (198,55KB)

PDFzałącznik nr 2.pdf (27,54KB)

14.

Uchwała  Nr XXIX/222/12 Rady Miejskiej  w Nowogrodźcu z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2012 rok

PDFUchwała Nr XXIX_222_12.pdf (18,54KB)

PDFtabela nr 1 do uchwały nr XXIX_222_12.pdf (109,81KB)

PDFtabela nr 2 do uchwały nr XXIX_222_12.pdf (126,00KB)

PDFtabeka 2a do uchwały nr XXIX_222_12.pdf (207,78KB)

XLSzałącznik nr 1 do uchwały nr XXIX_222_12.xls (34,50KB)

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jolanta Janeczko
Data wytworzenia: 2012-12-28