Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

wykaz nieruchomości do sprzedaży z dnia 26.06.2018r.

Burmistrz Nowogrodźca     

                                                                     zatwierdza i podaje do publicznej wiadomości  

                                                              wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym   tj. Dz.U. z 2018r. poz.994 ze zm.) i art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018r. poz.121 ze zm.)

  1. Lokal mieszkalny nr 9a/1 o pow. użytkowej 26,30 m², w budynku mieszkalnym wielolokalowym  przy ul. Szpitalnej 9-9a, położony  na działce  zabudowanej  nr 418/1  o pow. 0,0509 ha,  w Nowogrodźcu obręb 4.
  2. Nieruchomość bez obciążeń .
  3. Księga wieczysta JG1B/00038531/6.
  4. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość leży w obszarze oznaczonym symbolem 04 PU,M – teren produkcyjno- usługowy i mieszkaniowy.
  5. Forma zbycia – lokal mieszkalny nr 9a/1, zostanie sprzedany w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu wraz  57/1000 udziałem w gruncie w działce zabudowanej  nr 418/1 w obrębie 4 Nowogrodźca.
  6. Cena nieruchomości ustalona przez biegłego wynosi łącznie  22.630,00 zł : - wartość lokalu  21.300,00 zł                                     - wartość 57/1000 udziału w gruncie 1.330,00 zł.
  7. Wysokość opłat i terminy ich wnoszenia: cena lokalu i gruntu z zastosowaniem 90% bonifikaty płatna jednorazowo przed podpisaniem umowy notarialnej.
  8. Ponadto nabywca ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej.
  9. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości, winny złożyć wniosek o jej nabycie w terminie sześciu tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu, to jest do dnia 07.08.2018r.  
  10. 21 dniowy termin wywieszenia wykazu mija 17.07.2018r.

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich