Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości do sprzedaży z dnia 26.06.2018r.

Burmistrz Nowogrodźca

zatwierdza i podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży

 

        Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018r. poz.994), art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018r.,  poz. 121 ) oraz Uchwały Nr XL/283/09 Rady  Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia  10 lutego 2009r.

  1. Nowogrodziec obręb 3  -  działka  niezabudowana   nr 104  o pow. 0,7369 ha.

Działka położona w peryferyjnej strefie miasta, przy ul. Nowogrodzkiej, Na terenie płaskim z nieznacznym spadkiem północno-zachodnim, częściowo uzbrojonym. Działka posiada kształt regularny zbliżony do trójkąta o prostej linii granic. Dostęp do działki bezpośrednio z ulic       o nawierzchni asfaltowej.

  1. Nieruchomość bez obciążeń
  2. Księga Wieczysta  JG1B/00014726/6.
  3. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość leży w obszarze   oznaczonym  symbolem  25 KS,U  teren projektowanych obiektów obsługi komunikacji  i funkcji pokrewnych. Na działce lokalizuje się stację paliw z obiektami towarzyszącymi (warsztat, myjnia samochodowa, itp). 
  4. Forma zbycia nieruchomości – działka zostanie sprzedana w formie przetargu ustnego  nieograniczonego.
  5. Cena nieruchomości ustalona przez biegłego wynosi  470.140,00 zł. (bez Vat)
  6. Wysokość opłat i terminy ich wnoszenia –   cena nieruchomości uzyskana w przetargu wraz z 23%  podatkiem Vat, płatna jednorazowo przed podpisaniem umowy notarialnej.
  7. Nabywca pokrywa koszty sporządzenia  umowy notarialnej.
  8. 21 dniowy termin wywieszenia wykazu,  mija  17.07.2018r.
  9. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości,winne złożyć wniosek o jej nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu, tj. do dnia  07.08.2018r.

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich