Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

SESJA LIV z dnia 27 czerwca 2018 r.

PDFUchwała.LIV.368.18.2018-06-27.pdf (99,59KB)
w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowogrodziec


PDFUchwała.LIV.369.18.2018-06-27.pdf (213,12KB)
w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec

zmiana: uchwała nr LV/380/18 z dnia 30 lipca 2018 r.


PDFUchwała.LIV.370.18.2018-06-27.pdf (1,43MB)
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018-2020


PDFUchwała.LIV.371.18.2018-06-27.pdf (7,54MB)
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gościszów


PDFUchwała Nr LIV_372_18.pdf (128,23KB)
PDFTabela nr 1 do uchwały nr LIV_372_18.pdf (73,82KB)
PDFTabela nr 2 do uchwały nr LIV_372_18.pdf (92,60KB)
PDFTabela nr 2a do uchwały nr LIV_372_18.pdf (99,86KB)
PDFZalącznik nr 1 do uchwały nr LIV_372_18.pdf (339,27KB)
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2018 rok


PDFUchwała Nr LIV_373_18.pdf (113,97KB)
PDFZalącznik nr 1 do uchwały nr LIV_373_18.pdf (3,41MB)
PDFZalącznik nr 2 do uchwały nr LIV_373_18.pdf (269,30KB)
PDFZalącznik nr 3 do uchwały nr LIV_373_18.pdf (166,05KB)

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowogrodziec


PDFUchwała.LIV.374.18.2018-06-27.pdf (101,11KB)
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Nowogrodźca

Utraciła moc uchwałą nr II/8/18 z dnia 6 grudnia 2018 r.