Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wyborze oferty - Doposażenie miejskiej sieci światłowodowej w urządzenie transmisyjne GPON

Nowogrodziec, 4 lipca 2018

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY


z postępowania o zamówienie publiczne do 30.000,00 euro pn.:
Połączenie sieci światłowodowej Ratusza z dodatkowymi lokalizacjami oraz przyłączenie

do Dolnośląskiej Sieci Światłowodowej:

,,Doposażenie miejskiej sieci światłowodowej w urządzenie transmisyjne GPON

(Gigabit Passive Optical Network )”

 

 1. W wyniku publicznego zaproszenia do składania ofert na dostawę sprzętu elektronicznego, do dnia 4 lipca 2018. do godz. 14.00 wpłynęła 1 oferta.

 2. Oferta odpowiada warunkom postawionym przez Zamawiającego w ogłoszeniu, a wysokość najniższej zaproponowanej ceny brutto, oferty spełniającej wymogi formalne, mieści się w kwocie, jaką Zamawiający może przeznaczyć na zamówienie.

3. Zgodnie z przyjętym kryterium oferenta, którym jest najniższa cena brutto, zamówienie na zadanie nr 1-2 zostanie udzielone firmie:

DERSEN SP. z o.o.

Iwiny 18

59-724 Iwiny

 

 Za łączną cenę brutto 18 204,00 zł

 

Uzasadnienie:

Wykonawca spełnił wszystkie wymogi określone w zapytaniu ofertowym.

4. Dziękujemy za udział w postępowaniu.

 

 

z up. BURMISTRZA

  Dariusz Jancelewicz

  Zastępca Burmistrza