Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę

Strona archiwalna

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz  Nowogrodźca

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na

 dzierżawę działki nr 479 o pow. 0,0548 ha,

położonej w Nowogrodźcu obręb 2

 

 1.  Księga Wieczysta nr JG1B/00016852/2.
 2. Zgodnie z planem zagospodarowania  przestrzennego  działka leży w obszarze oznaczonym  symbolem 52 RZ,W – tereny otwarte terasy zalewowej rzeki Kwisy o przewadze trwałych użytków zielonych.     
 3. Nieruchomość zostanie wydzierżawiona na okres 3 lat na cele rolne -zbiornik wodny (staw) w celu jego uporządkowania, wyczyszczenia i zarybienia.
 4. Nieruchomość bez obciążeń.
 5. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego do przetargu wynosi  35,00 zł
 6. Przetarg odbędzie się w dniu  03.08.2018r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu  przy ul.Rynek1 w Nowogrodźcu.                                                                                                                                                          
 7. Wadium w kwocie 50,00 zł należy wpłacić na konto 02 1090  1939 0000 0005 1604 5112 najpóźniej do dnia  02.08.201
 8. Wadium osoby, która przetarg wygra zalicza się w poczet czynszu dzierżawnego,  pozostałym uczestnikom  przetargu wadium zostanie zwrócone.
 9. Stawka czynszu dzierżawnego uzyskana w przetargu  płatna w cyklach  rocznych  przy III racie podatku rolnego, licząc od roku zawarcia umowy dzierżawy.             
 10.  Ustalony czynsz podlega waloryzacji od roku następnego od zawarcia umowy dzierżawy.
 11. Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim  w Nowogrodźcu  pokój nr 5 lub telefonicznie pod numerem 75 738 06 76.

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich