Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie Burmistrza Nowogrodźca o dodatkowym naborze wniosków o dofinansowanie zadania służącego ograniczeniu niskiej emisji polegającego na zmianie systemu ogrzewania

Nowogrodziec, dnia 26 lipca 2018 r.

WK.041.1.2017

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie § 5 ust. 5 uchwały Nr XLIII/288/17 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 30 października 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowych osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym ze środków budżetu Gminy Nowogrodziec na zadanie służące ograniczeniu niskiej emisji, polegające na zmianie systemu ogrzewania w ramach programu "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego" przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Burmistrz Nowogrodźca ogłasza dodatkowy nabór wniosków o dofinansowanie zadania służącego ograniczeniu niskiej emisji, polegającego na zmianie systemu ogrzewania.

W związku z powyższym mieszkańcy zainteresowani wymianą przestarzałych źródeł ciepła na ogrzewanie ekologiczne mogą składać wnioski o udział w programie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu ul. Rynek 1, 59-730 Nowogrodziec, pok. nr 3 na parterze w terminie do 10 sierpnia 2018 r. Wzór wniosku określony jest w załączniku do niniejszego ogłoszenia bądź w siedzibie urzędu, w pokoju nr 3.

Lista rezerwowa zostanie utworzona według kolejności złożonych wniosków, a ilość wniosków, która zostanie przyjęta do realizacji Programu  będzie uzależniona od posiadanych środków finansowych zaplanowanych na ten cel.

Informuje również, że wnioski o udział w przedmiotowym Programie złożone po 20 grudnia 2017 r. zostały przyjęte do realizacji.

                                                                                                                                      Burmistrz Nowogrodźca

                                                                                                                                       Robert Marek Relich

PDFogłoszenie o naborze.pdf (630,93KB)

PDFdeklaracja uczestnictwa.pdf (214,61KB)