Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

SESJA LV z dnia 30 lipca 2018 r.

PDFUchwała.LV.375.18.2018-07-30.pdf (98,87KB)
w sprawie sprzedaży nieruchomości


PDFUchwała.LV.376.18.2018-07-30.pdf (98,38KB)
w sprawie przedłużenia  dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowogrodziec


PDFUchwała.LV.377.18.2018-07-30.pdf (113,49KB)
w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/288/17 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 30 października 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowych osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym ze środków budżetu Gminy Nowogrodziec na zadanie służące ograniczeniu niskiej emisji, polegające na zmianie systemu ogrzewania w ramach programu „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego” przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu


PDFUchwała.LV.378.18.2018-07-30.pdf (655,81KB)
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych


PDFUchwała.LV.379.18.2018-07-30.pdf (2,53MB)

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nowogrodziec


PDFUchwała.LV.380.18.2018-07-30.pdf (107,40KB)
w sprawie zmiany uchwały nr LIV/369/18 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec


PDFUchwała.LV.381.18.2018-07-30.pdf (103,76KB)
w sprawie zmiany statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu


PDFUchwała nr LV_382_18.pdf (262,86KB)
PDFTabela nr 1 do uchwały nr LV_382_18.pdf (83,63KB)
PDFTabela nr 2 do uchwały nr LV_382_18.pdf (116,88KB)
PDFTabela nr 2a do uchwały nr LV_382_18.pdf (100,24KB)
PDFZałącznik nr 1 do uchwały nr LV_382_18.pdf (339,29KB)
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2018 rok


PDFUchwała nr LV_383_18.pdf (249,98KB)
PDFZałącznik nr 1 do uchwały nr LV_383_18.pdf (3,41MB)
PDFZałącznik nr 2 do uchwały nr LV_383_18.pdf (303,63KB)
PDFZałącznik nr 3 do uchwały nr LV_383_18.pdf (168,69KB)
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowogrodziec


PDFUchwała.LV.384.18.2018-07-30.pdf (112,22KB)
w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

zmiana: uchwała nr LIX/395/18 z dnia 18 października 2018 r.


PDFUchwała.LV.385.18.2018-07-30.pdf (99,26KB)
w sprawie nabycia nieruchomości

Uchylona uchwałą nr V/27/19 z dnia 15 stycznia 2019 r.