Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

SESJA XXXVII z dnia 23 maja 2013 r.


 

1.

Uchwała nr XXXVII/258/13 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie zamiany niezabudowanych nieruchomości

PDFUchwała Nr XXXVII_258_13.pdf (16,11KB) 

2.

Uchwała nr XXXVII/259/13 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

PDFUchwała Nr XXXVII_259_13.pdf (5,87MB) 

3.

Uchwała Nr XXXVII/260/13 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 23 maja 2013 r.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego

PDFUchwała Nr XXXVII_260_13.pdf (16,99KB) 

4.

Uchwała Nr XXXVII/261/13 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 23 maja 2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu

PDFUchwała Nr XXXVII_261_13.pdf (15,54KB) 

5.

Uchwała Nr XXXVII/262/13 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Miejskiej w Nowogrodźcu przed sądami administracyjnymi 

PDFUchwała Nr XXXVII_262_13.pdf (27,99KB) 

6.

Uchwała  Nr XXXVII/263/13 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 23 maja 2013 r.
w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Nowogrodziec do Związku Gmin „Kwisa”
oraz przyjęcia Statutu Związku Gmin „Kwisa”

PDFUchwała Nr XXXVII_263_13.pdf (81,15KB) 

7.

Uchwała Nr XXXVII/264/13 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości pożyczek udzielanych przez Burmistrza Nowogrodźca w roku budżetowym 2013

PDFUchwała Nr XXXVII_264_13.pdf (16,30KB) 

8.

Uchwała Nr XXXVII/265/13 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia  rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu za 2012 rok

PDFUchwała Nr XXXVII_265_13.pdf (16,32KB)

PDFZałącznik.pdf (4,20MB)

9.

Uchwała Nr XXXVII/266/13 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia  rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu  za 2012 rok

PDFUchwała Nr XXXVII_266_13.pdf (16,35KB)

PDFZałącznik.pdf (1,87MB)

PDFZałącznik 2.pdf (1,90MB)

10.

Uchwała Nr XXXVII/267/13 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia  rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu za 2012 rok

PDFUchwała Nr XXXVII_267_13.pdf (16,57KB)

PDFZałącznik.pdf (2,41MB)

11.

Uchwała Nr XXXVII/268/13 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XX/147/12 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie poboru podatków i opłat, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

PDFUchwała Nr XXXVII_268_13.pdf (64,57KB) 

12.

Uchwała Nr XXXVII/269/13 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2013 rok

PDFUchwała Nr XXXVII_269_13.pdf (16,87KB)

PDFTabela nr 1.pdf (28,69KB)

PDFTabela nr 2.pdf (34,18KB)

PDFTabela nr 2a.pdf (31,20KB)

13.

Uchwała nr XXXVII/270/13 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu  z dnia 23 maja 2013 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez Panią Zofię Bokszańską

PDFUchwała Nr XXXVII_270_13.pdf (22,01KB) 

 

 


 

Podmiot udostępniający: Urzad Miejski w Nowogrodźcu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jolanta Janeczko
Data wytworzenia: 2013-06-03