Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenia o sesji

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY  MIEJSKIEJ  W  NOWOGRODŹCU

podaje do wiadomości publicznej,

  że w dniu 27 września 2022 r.  o godz. 15:00

 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego

w Nowogrodźcu (II p. nr 30)

odbędzie się  

LVII Sesja Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

 

 

*****************************************************************************************************

 

Porządek Sesji Rady Miejskiej przewiduje:

 

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LIV, LV i LVI sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym wraz z realizacją uchwał podjętych przez Radę Miejską.
 6. Informacja dotycząca analiz oświadczeń majątkowych.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:
 1. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej (dz. nr 502/6 o pow. 0,2415 ha, poł. w obr. Gościszów);
 2. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej (dz. nr 38/5 o pow. 0,1226 ha, poł. w Nowogrodźcu obr. 3);
 3. w sprawie bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości w obrębie Gościszów (dz. nr 502/5 o pow. 0,0402 ha);
 4. w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy  nieruchomości w obrębie Gościszów (dz. nr 502/7 o pow.0,0938 ha i nr 502/8 o pow. 0,4124 ha);
 5. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie (dz. nr 170 o pow. 0,1400 poł. w obr. Gościszów);
 6. w sprawie określenia regulaminu, trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania;
 7. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2022 rok;
 8. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowogrodziec.
 1. Wolne wnioski i informacje – sprawy różne.
 2. Zakończenie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady

(-) Łukasz Konrad Izydorczyk

Projekty uchwał

 

Transmisja z obrad dostępna będzie na stronie internetowej  https://transmisjaobrad.info/channels/170/gmina-nowogrodziec/live