Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości do dzierzawy z dnia 27.1.2018r.

Burmistrz  Nowogrodźca

ogłasza i podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.z 2018r., poz.994) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 121). 

 

Nowogrodziec obr. 2  -  działka  nr  452/4 o pow. 0,0920 ha.      

Nieruchomość bez obciążeń.

Księga Wieczysta nr JG1B/00016852/2 .Zgodnie z planem zagospodarowania  działka leży w obszarze oznaczonym symbolem 13 Mw, U – teren istniejącego zainwestowania.

Nieruchomość lub jej część zostanie wydzierżawiona bezprzetargowo na polepszenie warunków korzystania z nieruchomości sąsiedniej  na okres do 3 lat, według  zasad obowiązujących  w tym  zakresie. 

Działka zostanie wydzierżawiona na cele inne niż rolne.

21 dniowy termin wywieszenia wykazu mija 18.12.2018r.

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich