Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja

Strona archiwalna

 

Nowogrodziec, 27.11.2018r.

 

Informacja

dotyczy zamówienia publicznego pod nazwą „Dostawa i montaż 221 foteli audytoryjnych do sali wielofunkcyjnej znajdującej się przy ul. Lubańskiej” numer referencyjny: ZP.271.20.2018.

 

Zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych  (tj. Dz. U. 2018 poz.1986) oferenci złożyli Zamawiającemu następujące zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytania:

1. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania certyfikatu ISO 9001, które odnoszą się do PN-EN ISO 9001:2015 Systemy zarządzania jakością – Wymagania (z ang. EN ISO 9001:2015 Quality management systems -Requirements) – międzynarodowa norma określająca wymagania, które powinien spełniać system zarządzania jakością w organizacji? W żaden sposób nie odnosi się do oferowanego produktu i stanowi nieuzasadnioną przeszkodę w udziale w postępowaniu.

 

2. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania certyfikatu ISO 14001, które odnoszą się do standardów stosowanych w zarządzaniu środowiskowym? Konkretnie jest to norma zarządzania środowiskowego w organizacji, co w żaden sposób nie odnosi się do oferowanego produktu i stanowi nieuzasadnioną przeszkodę w udziale postępowania szerokiego kręgu oferentów.

 

Odpowiedź na pyt 1 i 2:

Zamawiający odstępuje od wymogu posiadania certyfikatu ISO 9001, które odnoszą się do PN-EN ISO 9001:2015 Systemy zarządzania jakością oraz certyfikatu ISO 14001 które odnoszą się do standardów stosowanych w zarządzaniu środowiskowym.

 

Odpowiedzi są integralną częścią SIWZ i są  wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Termin i miejsce składania ofert i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

 

 

BURMISTRZ

Robert Marek Relich

 

Informacja o zmianie ogłoszenia: http://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/e5fa9221-ed12-4c8f-9006-09b35576bd35