Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

SESJA XLVII z dnia 28 marca 2014 r.

 

 

1.

Uchwała nr XLVII/338/14 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przyjęcie Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionej Młodzieży

PDFUchwala nr XLVII_338_14.pdf (183,21KB)

zmiana: uchwała nr XLVII/364/14 z dnia 22 kwietnia 2014 r., uchwała nr LII/361/18 z dnia 29 maja 2018 r.

Utraciła moc uchwałą nr LIII/332/22 z dnia 14 czerwca 2022 r.

2.

Uchwała nr XLVII/339/14 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zasad przyznawania nagród oraz stypendiów dla uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Nowogrodziec uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę na terenie Gminy Nowogrodziec

PDFUchwala nr XLVII_339_14.pdf (308,25KB)

Utraciła moc uchwałą nr LII/362/18

z dnia 29 maja 2018 r.

3.

Uchwała nr XLVII/340/14 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości

PDFUchwała Nr XLVII_340_14.pdf (69,05KB)

4.

Uchwała nr XLVII/341/14 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości

PDFUchwała Nr XLVII_341_14.pdf (70,18KB)

5.

Uchwała nr XLVII/342/14 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości

PDFUchwała Nr XLVII_342_14.pdf (70,35KB)

6.

Uchwała nr XLVII/343/14 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Nowogrodziec

PDFUchwala nr XLVII_343_14.pdf (690,13KB)

utraciła moc uchwałą nr LIII/397/14 z dnia 19 września 2014 r.

7.

Uchwała nr XLVII/344/14 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym zasobem Gminy i Miasta Nowogrodziec na lata 2014-2018

PDFUchwala nr XLVII_344_14.pdf (132,96KB)

8.

Uchwała nr XLVII/345/14 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowogrodziec w 2014 roku

PDFUchwała Nr XLVII_345_14.pdf (215,60KB)

zmiana: uchwała nr LII/387/14 z dnia 12 sierpnia 2014 r.

9.

Uchwała nr XLVII/346/14 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu dla przeprowadzenia głosowania w wyborach  posłów do Parlamentu Europejskiego w dniu 25 maja 2014 r.

PDFUchwala nr XLVII_346_14.pdf (92,41KB)

10.

Uchwała nr XLVII/347/14 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/192/12 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 31 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy i Miasta Nowogrodziec na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

PDFUchwala nr XLVII_347_14.pdf (184,75KB)

 

11.

Uchwała nr XLVII/348/14 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/193/12 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 31 października 2012 r. w sprawie podziału obszaru Gminy Nowogrodziec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych

PDFUchwala nr XLVII_348_14.pdf (180,44KB)

PDFrozstrzygnięcie nadzorcze.pdf (1,80MB)
 

12.

Uchwała nr XLVII/349/14 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez panią J. K.

PDFUchwała Nr XLVII_349_14.pdf (77,51KB)

13.

Uchwała nr XLVII/350/14 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmiany statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu

PDFUchwala nr XLVII_350_14.pdf (93,30KB)

14.

Uchwała nr XLVII/351/14 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie określenia wysokości oraz szczególnych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie

PDFUchwala nr XLVII_351_14.pdf (100,00KB)

15.

Uchwała nr XLVII/352/14 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/35/11 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 24 lutego 2011 r. dotyczącej szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania

PDFUchwala nr XLVII_352_14.pdf (92,93KB)

zmiana: uchwała nr V/17/15 z dnia 23 stycznia 2015 r.

16.

Uchwała nr XLVII/353/14 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy i Miasta Nowogrodziec środków stanowiących fundusz sołecki

PDFUchwała Nr XLVII_353_14.pdf (69,73KB)

17.

Uchwała nr XLVII/354/14 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego

PDFUchwała Nr XLVII_354_14.pdf (71,70KB)

18.

Uchwała nr XLVII/355/14 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego

PDFUchwała Nr XLVII_355_14.pdf (74,54KB)

zmiany: uchwała nr LIII/400/14 z dnia 19.09.2014 r., uchwała nr XI/70/15 z dnia 18 czerwca 2015 r.

19.

Uchwała nr XLVII/356/14 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 28 marca 2014 r.w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowogrodziec

PDFUchwała Nr XLVII_356_14.pdf (149,43KB)

PDFWieloletnia Prognoza Finansowa.pdf (512,09KB)

PDFZałącznik Nr 2 - WPF.pdf (228,34KB)

XLSXzałącznik do objaśnień - dochody wydatki..xlsx (27,35KB)

XLSzałącznik nr 3 - Wykaz przedsięwzięć do WPF.xls (46,00KB)

20.

Uchwała nr XLVII/357/14 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2014 rok

PDFUchwała Nr XLVII_357_14.pdf (161,25KB)

PDFtabela nr 1 dochody.pdf (154,14KB)

PDFtabela nr 2 wydatki.pdf (190,63KB)

PDFtabela nr 2a majątkowe.pdf (154,51KB)

21.

Uchwała nr XLVII/358/14 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

PDFUchwała Nr XLVII_358_14.pdf (82,84KB)

zmiana: uchwała nr XLVIII/363/14 z dnia 22 kwietnia 2014 r.

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Nowogrodźcu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jolanta Janeczko
Data wytworzenia: 2014-04-02