Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

SESJA III z dnia 21 grudnia 2018 r.

PDFUchwała.III.9.18.2018-12-21.pdf (99,98KB) PDFZałącznik do uchwały nr III_9_18 - imienny wykaz głosowania.pdf (168,29KB)
w sprawie bezprzetargowej sprzedaży udziału w nieruchomości 


PDFUchwała.III.10.18.2018-12-21.pdf (99,04KB) PDFZałącznik do uchwały nr III_10_18 - imienny wykaz głosowania.pdf (168,25KB)
w sprawie bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości 


PDFUchwała.III.11.18.2018-12-21.pdf (4,87MB) PDFZałącznik do uchwały nr III_11_18 - imienny wykaz głosowania.pdf (169,14KB)
w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego południowej i zachodniej części Dolnego Śląska, zwanej „Strategia Rozwoju Sudety 2030”


PDFUchwała.III.12.18.2018-12-21.pdf (1,35MB) PDFZałącznik do uchwały nr III_12_18 - imienny wykaz głosowania.pdf (169,28KB)
w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Nowogrodziec za lata 2014-2017


PDFUchwała.III.13.18.2018-12-21.pdf (110,72KB) PDFZałącznik do uchwały nr III_13_18 - imienny wykaz głosowania.pdf (171,04KB)

w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/288/17 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 30 października 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowych osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym ze środków budżetu Gminy Nowogrodziec na zadanie służące ograniczeniu niskiej emisji, polegające na zmianie systemu ogrzewania w ramach programu „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego” przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu


PDFUchwała.III.14.18.2018-12-21.pdf (1,12MB) PDFZałącznik nr 2 do uchwały nr III_14_18 - imienny wykaz głosowania.pdf (169,08KB)
w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej

Utraciła moc uchwałą nr VI/32/19 z dnia 5 lutego 2019 r.


PDFUchwała.III.15.18.2018-12-21.pdf (239,49KB) PDFZałącznik do uchwały nr III_15_18 - imienny wykaz głosowania.pdf (169,59KB)
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019


PDFUchwała.III.16.18.2018-12-21.pdf (4,18MB) PDFZałącznik do uchwały nr III_16_18 - imienny wykaz głosowania.pdf (169,02KB)

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV Mikułowa – Czarna w Gminie Nowogrodziec


PDFUchwała.III.17.18.2018-12-21.pdf (101,41KB) PDFZałącznik do uchwały nr III_17_18 - imienny wykaz głosowania.pdf (169,11KB)
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie przyjęcia przez Gminę Miejską Bolesławiec obowiązku zapewnienia schronienia bezdomnym mężczyznom z terenu Gmin: Bolesławiec, Gromadka, Warta Bolesławiecka, Nowogrodziec i Osiecznica


PDFUchwała.III.18.18.2018-12-21.pdf (107,28KB) PDFZałącznik do uchwały nr III_18_18 - imienny wykaz głosowania.pdf (169,17KB)
w sprawie podwyższenia kwot kryterium dochodowego do korzystania z pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania  „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz zasad zwrotu tych wydatków


PDFUchwała.III.19.18.2018-12-21.pdf (207,82KB) PDFZałącznik do uchwały nr III_19_18 - imienny wykaz głosowania.pdf (168,62KB)
w sprawie przyjęcia programu osłonowego Gminy Nowogrodziec „Dożywianie dzieci i uczniów” na lata 2019 – 2023

zmiana: uchwała nr XII/80/19 z dnia 27 czerwca 2019 r.


PDFUchwała.III.20.18.2018-12-21.pdf (110,44KB) PDFZałącznik do uchwały nr III_20_18 - imienny wykaz głosowania.pdf (169,11KB)
w sprawie zasad zwrotu wydatków i udzielania wsparcia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych


PDFUchwała.III.21.18.2018-12-21.pdf (707,16KB) PDFZałącznik do uchwały nr III_21_18 - imienny wykaz głosowania.pdf (168,72KB)

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz określenia szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania


PDFUchwała nr III_22_18.pdf (219,84KB)
PDFTabela nr 1 do uchwały nr III_22_18.pdf (69,07KB)
PDFTabela nr 2 do uchwały nr III_22_18.pdf (72,61KB)
PDFTabela nr 2a do uchwały nr III_22_18.pdf (67,43KB)
PDFZałącznik nr 1 do uchwały nr III_22_18.pdf (338,93KB)

PDFZałącznik do uchwały nr III_22_18 - imienny wykaz głosowania.pdf (168,36KB)
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2018 rok


PDFUchwała nr III_23_18.pdf (354,49KB)

PDFZałącznik nr 1 do uchwały nr III_23_18.pdf (3,41MB)
PDFZałącznik nr 2 do uchwały nr III_23_18.pdf (299,56KB)
PDFZałącznik nr 3 do uchwały nr III_23_18.pdf (172,00KB)

PDFZałącznik do uchwały nr III_23_18 - imienny wykaz głosowania.pdf (169,05KB)
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowogrodziec