Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:„Dostawa i montaż 221 foteli audytoryjnych do sali wielofunkcyjnej znajdującej się przy ul. Lubańskiej”

 

                                                                      Nowogrodziec, 18.12.2018r.

ZP.271.21.2018

 

Informacja

z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:„Dostawa i montaż 221 foteli audytoryjnych do sali wielofunkcyjnej znajdującej się przy ul. Lubańskiej”.

 

 

Zgodnie z art.86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz.U.2018.1986), Gmina Nowogrodziec informuje:

1. kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowania zadania: 315 000,00zł

2. firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz ceny, terminy wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności wskazane w ofertach, przedstawia poniższa tabela:

3.

Nr Firma-Oferent Adres oferenta Cena oferty Okres gwarancji jakości Termin wykonania Warunki płatności
1

AGJ KOMFORT

Grzegorz Królikowski

81-572 Gdynia

ul. Szefki 13e/4

270 199,02 zł 60 miesięcy Wykonawca zaakceptował termin wykonania określony              w SIWZ Wykonawca zaakceptował warunki płatności określone               w SIWZ

 

 

 

 

BURMISTRZ

Robert Marek Relich