Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji na 2019 rok

 

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 46 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017r., poz. 2203 ze zm.) w związku z art. 11 ust. 1 i 12 ust. 1 przytoczonej ustawy Burmistrz Nowogrodźca ogłasza, że podstawowa kwota dotacji na rok 2019 wynosi:

Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli w 2019r.

obliczona na dzień 01 stycznia 2019r.

Typ i rodzaj

Podstawowa kwota

dotacji – roczna/zł

Podstawowa kwota

dotacji – miesięczna/zł

Publiczne przedszkole (kwota nie dotyczy dzieci niepełnosprawnych)

 

8 648,87

 

720,74

Statystyczna liczba dzieci w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Nowogrodziec wg SIO na dzień 30 września 2018 roku, pomniejszona o statystyczną liczbę uczniów niepełnosprawnych w tym przedszkolu,  -  wynosi 298.

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji nastąpi:

  1. w miesiącu roku budżetowego następującego po miesiącu, w którym upłynęło 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok budżetowy (zwanym „miesiącem pierwszej aktualizacji”);
  2. w październiku roku budżetowego.

Aktualizacja statystycznej liczby dzieci nastąpi w październiku roku budżetowego.

 

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich