Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA NOWOGRODŹCA o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nowogrodziec

Strona archiwalna

 

 

 

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA NOWOGRODŹCA

o przystąpieniu do sporządzania
zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta i gminy Nowogrodziec
 

Na podstawie art. 11 pkt 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) i art.39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale Społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Nowogrodźcu uchwały nr LV/379/18 z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nowogrodziec, dotyczącej wybranych obszarów miasta oraz obrębów Godzieszów, Gierałtów i Milików, jak na załącznikach graficznych nr 1-3 do w/w uchwały.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 w/w ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku… zawiadamiam o wszczęciu postępowania związanego z przeprowadzaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko związanej z wyżej wymienionym opracowaniem.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany studium.

Wnioski należy składać do Burmistrza Nowogrodźca, Rynek 1, 59-730 Nowogrodziec w terminie 3 tygodni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Wniosek powinien zawierać: imię, nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, jego adres, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

 

 

Burmistrz Nowogrodźca

 

Robert Relich