Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Nowogrodziec

Strona archiwalna

 

Nowogrodziec, 21 luty 2019 r.                                                      

ZP.271.2.2019

 

Informacja

z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Nowogrodziec.

Zgodnie z art.86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1896 ze zmianami), Gmina Nowogrodziec  informuje:

1. kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowania zadania:380 000,00 zł

2. firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz ceny, terminy wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności oraz czas reakcji wskazane w ofertach, przedstawia poniższa tabela:

Firma-Oferent

Adres oferenta

Cena oferty

Okres gwarancji jakości

Termin wykonania i warunki płatności

Czas Reakcji

 

Usługi Remontowo – Budowlane i Transport Józef Michalik

 

Kościelniki Dolne 9 59-800 Lubań

 

346 987,92 zł

 

12 miesięcy

Wykonawca zaakceptował termin wykonania i warunki płatności określone             w SIWZ

 

1 dzień

 

 

BURMISTRZ

Robert Relich