Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykonanie budżetu na 2008 rok


Sprawozdanie z realizacji budżetu za 2008 rok - PDFzałącznik 1.pdf (333,52KB),

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2008 rok - PDFzałącznik 2.pdf (63,31KB),

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec wg klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem stanu zobowiązań za 2008 rok - PDFzałącznik 3.pdf (106,07KB),

Plan i wykonanie wydatków majątkowych w podziale na działy rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej za 2008 r. - PDFzałącznik 4.pdf (42,33KB),

Wydatki na programy inwestycyjne i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej - PDFzałącznik 4a.pdf (23,71KB),

Informacja z wykorzystania środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2007 na dzień 31 grudnia 2008 roku - PDFzałącznik 4b.pdf (39,17KB),

Wykonanie dotacji i wydatków z zakresu administracji rządowej zadań zleconych gminie za 2008 rok - PDFzałącznik 5.pdf (37,34KB),

Wykonanie dotacji i wydatków budżetowych za 2008 rok otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne - PDFzałącznik 5a.pdf (38,64KB),

Wykonanie dotacji celowej przekazanej gminie na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - za 2008 rok - PDFzałącznik 5b.pdf (35,63KB),

Stan zadłużenia Gminy i Miasta Nowogrodziec wg stanu na 31-12-2008 r. -  PDFzałącznik 6.pdf (23,24KB),

Plan i wykonanie wydatków budżetowych na 31 grudnia 2008 roku z podziałem na jednostki wykonujące zadanie - PDFzałącznik 7.pdf (25,54KB),

Wydatki budżetowe w dziale oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza poniesione w 2008 roku - PDFzałącznik 7a.pdf (21,68KB),

Środki uzyskane na realizację zadań w dziale oświata i wychowanie w 2008 roku - PDFzałącznik 7b.pdf (37,42KB),

Wykonanie dochodów z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia sprzedaż alkoholu oraz wydatków na realizację zadań określonych w programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii za 2008 rok - PDFzałącznik 8.pdf (35,83KB),

Wykaz podmiotów, wysokość przyznanej dotacji celowej na dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom oraz jej wykorzystanie w 2008 roku - PDFzałącznik 9.pdf (24,49KB),

Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na 31 grudnia 2008 roku - PDFzałącznik 10.pdf (27,55KB),

Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych w 2008 roku - PDFzałącznik 11.pdf (27,39KB),

Wykaz jednostek, które utworzyły rachunek dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatki nimi sfinansowane
za 2008 rok - PDFzałącznik 12.pdf (22,32KB),

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Nowogrodźcu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Irena Johna-Rudko
Data wytworzenia: 2009-05-15