Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości do dzierżawy

Burmistrz  Nowogrodźca

ogłasza i podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj.Dz.U. z 2018r. poz. 994 ), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2018r,  poz. 121 ze zm.)

1. Nowa Wieś -  część działki  nr 427 o pow. 0,82 ha.      

2. Nieruchomość bez obciążeń.

3. Księga Wieczysta nr JG1B/00015075/4

4.Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działka   leży w obszarze   oznaczonym symbolem 11 RZ,RL-  tereny trwałych użytków zielonych terasy zalewowej     rzeki Kwisy.             

5.Działka  zostanie wydzierżawiona  w  formie przetargu  ustnego nieograniczonego,  według  obowiązujących w tym zakresie przepisów.

6. Działka zostanie wydzierżawiana na okres  3 lat na cele rolne.

7. 21 dniowy termin wywieszenia wykazu mija  04.06.2019r. po tym terminie zostanie podane   do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu.

 

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich