Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja z otwarcia ofert zadania pn.:Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Nowogrodziec

Strona archiwalna

 

Nowogrodziec,    14.05. 2019 r.                                                       

ZP.271.4.2019

 

Informacja

z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:  „Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Nowogrodziec w okresie od 01.07.2019 r do 30.06.2023 r.”

 

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publiczny ( tj. Dz.U.2018.1986 ze zmianami), Gmina Nowogrodziec  informuje:

  1. kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowania zadania: 4 000 100,00 zł
  2. firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz ceny, terminy wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności wskazane w ofertach, przedstawia poniższa tabela:

 

Nr

Firma-Oferent Adres oferenta

Cena oferty

Termin płatności faktury

Termin wykonania

Warunki płatności

1

Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o.

59-800 Lubań

ul. Bankowa 8

4 276 800,00 zł

30 dni

Wykonawca zaakceptował termin wykonania określony              w SIWZ

Wykonawca zaakceptował warunki płatności określone               w SIWZ

BURMISTRZ

Robert Relich