Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja dotyczy zamówienia publicznego pod nazwą: „Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Nowogrodziec”

Strona archiwalna

 

Nowogrodziec, 23.05.2019 .r.

 

Informacja

 

dotyczy zamówienia publicznego pod nazwą: „Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Nowogrodziec” numer referencyjny: ZP.271.3.2019.

 

Zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych  (tj. Dz. U. 2018 poz.1986 ze zm.) oferenci złożyli Zamawiającemu następujące zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie 1:

Czy zostanie uwzględniona oferta która nie będzie przewidywała wykonania prac ujętych w punkcie 4.4 SIWZ w tym:

Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Nowogrodziec:

 

  1. ul. Jodłowa – obwód oświetleniowy nr 2 i 3, długość linii oświetleniowej -  450 m, kopanie i zasypywanie rowów 116,48 m3, ułożenie rur osłonowych o śr. 75 mm – 364 m, wykopy pionowe ręczne wraz z zasypaniem – 20 m3, mechaniczne przepychanie rur  stalowych o śr. do 100 mm pod drogami i nasypami - 86 m, montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych – 450 m, układanie kabli YAKY4x35 mm2, wykonanie ręcznych wykopów wąsko przestrzennych lub jamistych ze skarpami o szer. i głębokości dna do 1,5 m - 11 m3, montaż przewodów YDY3x2,5mm2 do opraw oświetleniowych – wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 10m. – kpl. przew. – 11 sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia, badanie linii kablowej nn o ilości żył 4,
  2. ul. Sosnowa, ul. Osikowa i ul. Grabowaobwód oświetleniowy nr 4, długość linii oświetleniowej –  383 m, kopanie i zasypywanie rowów 103,36 m3, ułożenie rur osłonowych o śr. 75 mm – 323 m, wykopy pionowe ręczne wraz z zasypaniem – 10 m3, mechaniczne przepychanie rur  stalowych o śr. do 100 mm pod drogami i nasypami - 60 m, montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych, układanie kabli YAKY4x35 mm2, wykonanie ręcznych wykopów wąsko przestrzennych lub jamistych ze skarpami o szer. dna do 1,5 m - 9 m3, montaż przewodów YDY3x2, 5mm2 do opraw oświetleniowych – wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 10m. – kpl. przew. – 9, sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia, badanie linii kablowej nn o ilości żył 4,
  3. ul. Moniuszkiobwód oświetleniowy nr 9, długość linii oświetleniowej – 532 m, kopanie i zasypywanie rowów 142,72 m3, ułożenie rur osłonowych o śr. 75 mm – 446 m, wykopy pionowe ręczne wraz z zasypaniem – 16 m3, mechaniczne przepychanie rur  stalowych o śr. do 100 mm pod drogami i nasypami - 86 m, montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych – 532 m, układanie kabli YAKY4x35 mm2, wykonanie ręcznych wykopów wąsko przestrzennych lub jamistych ze skarpami o szer. dna do 1,5 m - 11 m3, montaż przewodów YDY3x2,5mm2 do opraw oświetleniowych – wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 10m. – kpl. przew. – 11, sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia, badanie linii kablowej nn o ilości żył 4,
  4. ul. Wrzosowaobwód oświetleniowy nr 12, długość linii oświetleniowej – 209 m, kopanie i zasypywanie rowów 50,88 m3, ułożenie rur osłonowych o śr. 75 mm – 159 m, wykopy pionowe ręczne wraz z zasypaniem – 12 m3, mechaniczne przepychanie rur  stalowych o śr. do 100 mm pod drogami i nasypami - 50 m, montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych – 209 m, układanie kabli YAKY4x35 mm2 –209 m, wykonanie ręcznych wykopów wąsko przestrzennych lub jamistych ze skarpami o szer. dna  i głębokości do 1,5 m - 5 m3, montaż przewodów YDY3x2,5mm2 do opraw oświetleniowych – wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 10m. – kpl. przew. – 5sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia, badanie linii kablowej nn o ilości żył 4,
  5. droga do orlikaobwód oświetleniowy nr 13, długość linii oświetleniowej – 210 m, kopanie i zasypywanie rowów 67,20 m3, ułożenie rur osłonowych o śr. 75 mm – 210 m, wykopy pionowe ręczne wraz z zasypaniem – 4 m3, mechaniczne przepychanie rur  stalowych o śr. do 100 mm pod drogami i nasypami - 17 m, montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych – 210 m, układanie kabli YAKY4x35 mm2 – 210 m, wykonanie ręcznych wykopów wąsko przestrzennych lub jamistych ze skarpami o szer. dna  i głębokości do 1,5 m - 4 m3, montaż przewodów YDY3x2,5mm2 do opraw oświetleniowych – wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 10m. – kpl. przew. – 4, sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia, badanie linii kablowej nn o ilości żył 4,

 

Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Milików:

 

  1. ul. Cisowaobwód oświetleniowy nr  1, długość linii oświetleniowej –321 m, kopanie i zasypywanie rowów 85,44 m3, ułożenie rur osłonowych o śr. 75 mm – 267 m, wykopy pionowe ręczne wraz z zasypaniem – 10 m3, mechaniczne przepychanie rur  stalowych o śr. do 100 mm pod drogami i nasypami - 54 m, montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych – 321 m, układanie kabli YAKY4x35 mm2 – 321 m, wykonanie ręcznych wykopów wąsko przestrzennych lub jamistych ze skarpami o szer. dna  i głębokości do 1,5 m - 8 m3, montaż przewodów YDY3x2,5mm2 do opraw oświetleniowych – wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 10m. – kpl. przew. – 8, sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia, badanie linii kablowej nn o ilości żył 4
  2. ul. Morelowaobwód oświetleniowy nr 2, długość linii oświetleniowej –178 m, kopanie i zasypywanie rowów 41,28 m3, ułożenie rur osłonowych o śr. 75 mm – 129 m, wykopy pionowe ręczne wraz z zasypaniem – 10 m3, mechaniczne przepychanie rur  stalowych o śr. do 100 mm pod drogami i nasypami - 49 m, montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych – 178 m, układanie kabli YAKY4x35 mm2 – 178 m, montaż przewodów YDY3x2,5mm2 do opraw oświetleniowych – wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 10m. – kpl. przew. – 5, sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia, badanie linii kablowej nn o ilości żył 4,
  3. ul. Wiśniowa – obwód oświetleniowy nr  3, długość linii oświetleniowej –275 m, kopanie i zasypywanie rowów 80,64 m3, ułożenie rur osłonowych o śr. 75 mm – 252 m, wykopy pionowe ręczne wraz z zasypaniem – 6 m3, mechaniczne przepychanie rur  stalowych o śr. do 100 mm pod drogami i nasypami - 23 m, montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych – 275 m, układanie kabli YAKY4x35 mm2 –275 m, wykonanie ręcznych wykopów wąsko przestrzennych lub jamistych ze skarpami o szer. dna  i głębokości do 1,5 m - 7 m3, montaż przewodów YDY3x2,5mm2 do opraw oświetleniowych – wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 10m. – kpl. przew. – 7, sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia, badanie linii kablowej nn o ilości żył 4.

Odpowiedź:

Nie.

 

Pytanie 2:

W związku z przetargiem dotyczącym „Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Nowogrodziec” nie ma schematu na szafę oświetlenia która występuje jako wymiana na nową obwód nr 1 w Nowogrodźcu czy istnieje schemat na nową szafkę?

Odpowiedź:

Obwód nr 1 w Nowogrodźcu nie jest przedmiotem zamówienia.

 

Termin i miejsce składania ofert i otwarcia ofert pozostają bez zmian.


BURMISTRZ

Robert Relich