Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Nowogrodziec.”

 Nowogrodziec, 06.06. 2019 r.                                                       

ZP.271.3.2019

 

Informacja

z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Nowogrodziec.”

 

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz.U.2018.1986 ze zmianami), Gmina Nowogrodziec informuje:

  1. kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowania zadania: 450 000,00 zł.                                                          
  2. firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz ceny, terminy wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności wskazane w ofertach, przedstawia poniższa tabela:

Nr

Firma-Oferent Adres oferenta

Cena oferty

Okres gwarancji

Termin wykonania

Warunki płatności

 

1

P.W. „ADAMEX” S.C.

Ul. Bobrzańska 12

59-220 Legnica

 

522 750,00

 

72 miesiące

 

Zgodny z SIWZ

 

Zgodne z SIWZ

 

2

P.P.U.H. ELEKTROS Sp. z o.o.

ul. 10-go Marca 6

59-700 Bolesławiec

 

412 400,00

 

72 miesiące

 

Zgodny z SIWZ

 

Zgodne z SIWZ

 

3

ENERGOKAB Tomasz Kabata

ul. Miodowa 8

59-800 Lubań

 

445 000,00

 

72 miesiące

 

Zgodny z SIWZ

 

Zgodne z SIWZ

 

4

IT PARTNER Piotr Wlazło

ul. Bracka 13

68-100 Żagań

 

818 156,23

 

72 miesiące

 

Zgodny z SIWZ

 

Zgodne z SIWZ

 

5

Monika Droszcz

ul. Prusa 30-32

59-900 Zgorzelec

 

390 000, 00

 

72 miesiące

 

Zgodny z

SIWZ

 

Zgodne z SIWZ

 

6

ELTOR Sp. z o.o. Sp. komandytowa

ul. Aleja Niepodległości 12 A

59-800 Lubań

 

445 308,26

 

72 miesiące

 

Zgodny z SIWZ

 

Zgodne z SIWZ

z up. BURMISTRZA

Andrzej Drąg

Zastępca Burmistrza