Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości do dzierżawy

Burmistrz  Nowogrodźca

ogłasza i podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.z 2018r., poz.994) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 270 ze zm.) oraz Uchwały nr X/59/19 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 29 maja 2019r.  

  1. Zebrzydowa  -  działka niezabudowana nr 404 o pow. 0,51 ha.      
  2. Obciążenia nieruchomości – umowa dzierżawy do dnia 02.10.2019r.
  3. Księga Wieczysta nr JG1B/00015100/9.
  4. Zgodnie z planem zagospodarowania  działka leży w obszarze oznaczonym symbolem 23 RP – tereny otwarte upraw polowych.
  5. Nieruchomość  zostanie wydzierżawiona dotychczasowemu dzierżawcy na okres 5 lat, po terminie obowiązywania dotychczasowej umowy, według  zasad obowiązujących w tym  zakresie. 
  6. Działka zostanie wydzierżawiona na cele rolne.
  7. 21 dniowy termin wywieszenia wykazu mija 02.07.2019r.

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich