Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

wykaz nieruchomości do sprzedazy z dnia 09.07.2019r.

Burmistrz Nowogrodźca

zatwierdza i podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży

 

        Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 994), art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 270 ze zm. ) 

 

  1. Nowogrodziec ul. Lubańska 2,  lokal użytkowy nr 3 o pow. użytkowej 26,10 m²,

działka nr 251/44 o pow. 0,0121 ha Nowogrodziec obręb 3, zabudowana budynkiem

  1. Nieruchomość bez obciążeń.
  2. Księga wieczysta JG1B/00036764/4.
  3. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość leży w obszarze oznaczonym    symbolem  02 U/M – Śródmiejskie tereny zabudowy usługowo-mieszkaniowej w obrębie murów  obronnych Starego Miasta. Strefa A ochrony konserwatorskiej.
  4. Forma zbycia – lokal  użytkowy nr 3  w budynku  przy ul. Lubańskiej 2 w Nowogrodźcu zostanie  sprzedany w formie  przetargu ustnego nieograniczonego wraz ze sprzedażą 1317/10000  udziału  w gruncie w działce nr 251/44 o pow. 0,0121 ha  w obrębie 3 Nowogrodźca. 
  5. Wartość nieruchomości ustalona przez biegłego wynosi łącznie  40.500,00 zł w tym : wartość lokalu użytkowego 39.379,00 zł, wartość 1317/10000  udziału w gruncie 1.121,00 zł.
  6. Wysokość opłat i terminy ich wnoszenia - cena lokalu i gruntu płatna jednorazowo  przed podpisaniem umowy notarialnej.
  7. Nabywca ponosi  koszty sporządzenia umowy notarialnej.
  8. Osoby , którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości winny  złożyć wniosek o jej nabycie w terminie sześciu tygodni od dnia wywieszenia niniejszego  wykazu, to jest  do dnia  20.08.2019r.
  9. 21 dniowy termin wywieszenia wykazu mija  30.07.2019r.

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich