Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

SESJA XIV z dnia 26 sierpnia 2019 r.

PDFUchwała.XIV.98.19.2019-08-26.pdf (502,91KB)
PDFZałącznik do uchwaly nr XIV_98_19 - imienny wykaz głosowania.pdf (166,96KB)
w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/249/17 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Nowogrodziec do nowego ustroju szkolnego


PDFUchwała.XIV.99.19.2019-08-26.pdf (504,82KB)
PDFZałącznik do uchwaly nr XIV_99_19 - imienny wykaz głosowania.pdf (167,09KB)
w sprawie zmiany uchwały nr IX/51/19 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowogrodziec oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku


PDFUchwała.XIV.100.19.2019-08-26.pdf (212,11KB)
PDFZałącznik do uchwaly nr XIV_100_19 - imienny wykaz głosowania.pdf (167,01KB)
w sprawie utworzenia Domu Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu

zmiana: uchwała nr XV/105.19 z dnia 25 września 2019 r.


PDFUchwała.XIV.101.19.2019-08-26.pdf (1,15MB)
PDFZałącznik do uchwaly nr XIV_101_19 - imienny wykaz głosowania.pdf (166,73KB)
w sprawie wyznaczenia obszaru, wielkości i granic Aglomeracji Nowogrodziec

Utraciła moc uchwałą nr XXVIII/189/20 z dnia 29 września 2020 r.


PDFUchwała.XIV.102.19.2019-08-26.pdf (108,45KB)
PDFZałącznik do uchwaly nr XIV_102_19 - imienny wykaz głosowania.pdf (166,84KB)
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zobowiązania w formie weksla niezupełnego in blanco wraz z deklaracją wekslową jako zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy o przyznanie pomocy na zadanie pn. „Renowacja wieży widokowej w Nowogrodźcu wraz z zagospodarowaniem terenu” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020