Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nierchomości do dzierzawy z dnia 03.09.2019r.

Burmistrz  Nowogrodźca

ogłasza i podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.z 2018r., poz.994) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 270 ze zm.) 

  1. Nowogrodziec obręb 4  -  działka zabudowana nr 401/1 o pow. 0,4832 ha.      
  2. Obciążenia nieruchomości – umowa dzierżawy od 01.07.2019r. do 30.09.2019r.
  3. Księga Wieczysta nr JG1B/00014733/8.
  4. Zgodnie z planem zagospodarowania  działka leży w obszarze oznaczonym symbolem  27 U,S – teren wielofunkcyjny.
  5. Nieruchomość  zostanie wydzierżawiona dotychczasowemu dzierżawcy łącznie na okres do 3 lat, po terminie obowiązywania dotychczasowej umowy, według  zasad obowiązujących w tym  zakresie. 
  6. Działka zostanie wydzierżawiona na cele prowadzenia działalności statutowej Dzierżawcy tj. Centrum Kultury i Sztuki Muza w Nowogrodźcu.
  7. 21 dniowy termin wywieszenia wykazu mija 24.09.2019r.

 

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich