Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych działka nr 200 obr. 4 Nowogrodziec oraz działki nr 632 i 642 w Milikowie - Informacja z otwarcia ofert

Strona archiwalna

 

Nowogrodziec, 16 września 2019 r.                                                      

ZP.271.10.2019

Informacja

 

z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych działka nr 200 obr. 4 Nowogrodziec oraz działki nr 632 i 642 w Milikowie”.

Zgodnie z art.86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1896 ze zmianami), Gmina Nowogrodziec  informuje:

1. kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowania zadania: 280 000,00 zł

2. firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz ceny, terminy wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności oraz czas reakcji wskazane w ofertach, przedstawia poniższa tabela:

 

Firma-Oferent

Adres oferenta

Cena oferty

Okres gwarancji jakości

Termin wykonania i warunki płatności

 

Usługi Remontowo – Budowlane i Transport Józef Michalik

 

Kościelniki Dolne 9 59-800 Lubań

 

254 763,75 zł

 

60 miesięcy

Wykonawca zaakceptował termin wykonania i warunki płatności określone             w SIWZ

 

Malarstwo – Murarstwo – Dekarstwo Bogdan Remez

 

ul. Żołnierska 4

59-800 Lubań

 

300 289,74 zł

 

60 miesięcy

Wykonawca zaakceptował termin wykonania i warunki płatności określone             w SIWZ

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.

 

Jałowiec 56

59-800 Lubań

 

307 122,72 zł

 

60 miesięcy

Wykonawca zaakceptował termin wykonania i warunki płatności określone             w SIWZ

 

Glassbud Construction Sp. z o.o.

 

ul. W. Stwosza 19-20 lok. 1

50-148

 

 

548 634,42 zł

 

60 miesięcy

Wykonawca zaakceptował termin wykonania i warunki płatności określone             w SIWZ

BURMISTRZ                 

Robert Relich