Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

wykaz nieruchomości do sprzedaży z dnia 22.10.2019r.

Burmistrz Nowogrodźca

zatwierdza i podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży

 

        Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 994), art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 270 ze zm. ) 

Nowogrodziec ul. Lubańska 2,  lokal mieszkalny nr 2 o pow. użytkowej 75,45 m², działka nr 251/44 o pow. 0,0121 ha Nowogrodziec obręb 3, zabudowana budynkiem mieszkalno-użytkowym.

Nieruchomość bez obciążeń.

Księga wieczysta JG1B/00036764/4.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość leży w obszarze o    symbolu  02 U/M – Śródmiejskie tereny    zabudowy  usługowo-mieszkaniowej w obrębie murów  obronnych Starego Miasta. Strefa A ochrony konserwatorskiej.

Forma zbycia – lokal mieszkalny nr 2  w budynku  przy ul. Lubańskiej 2 w Nowogrodźcu zostanie  sprzedany w formie bezprzetargowej z prawem pierwszeństwa dla najemcy lokalu wraz z 3773/10000  udziału  w działce nr 251/44 w obrębie 3 Nowogrodźca. 

Wartość nieruchomości ustalona przez biegłego wynosi łącznie  103.700,00 zł w tym :wartość lokalu mieszkalnego 100.487,00 zł, wartość 3773/10000 udziału w gruncie 3.213,00 zł

Wysokość opłat i terminy ich wnoszenia - cena lokalu i gruntu płatna   przed podpisaniem umowy notarialnej z zastosowaniem 90% bonifikaty w przypadku wpłaty jednorazowej.

Nabywca ponosi  koszty sporządzenia umowy notarialnej.

Osoby , którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości winny  złożyć wniosek o jej nabycie w terminie sześciu tygodni od dnia wywieszenia niniejszego  wykazu, to jest  do dnia  03.12.2019r.

21 dniowy termin wywieszenia wykazu mija  12.11.2019r.

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich