Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

wykaz nieruchomości do sprzedaży z dnia 22.10.2019r.

Burmistrz Nowogrodźca

zatwierdza i podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości  przeznaczonej do sprzedaży

 

        Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 994), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2019r., poz.270 ze zm.) i Uchwały Nr XIII/86/19 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia  22  lipca 2019r. w sprawie bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości.

 

  1. Nowogrodziec obr. 1 działka niezabudowana nr 618/4 o pow. 0,016 ha
  2. Ograniczenia nieruchomości: obowiązek przestrzegania przepisów ustawy z dnia 20.07.2017r prawo wodne (Dz.U. z 2018r. poz.2268 ze zm), w szczególności art. 232.1   i art. 233.1. 
  3. Księga wieczysta nieruchomości  JG1B/00015137/7.
  4. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działka leży w obszarze o symbolu 10 MN-tereny istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkaniowej.
  5. Forma zbycia: nieruchomość zostanie sprzedana w formie bezprzetargowej na polepszenie warunków korzystania z nieruchomości sąsiedniej tj. dz. 519/1.
  6. Wartość  nieruchomości ustalona przez biegłego wynosi 3.690,00 zł brutto   w tym 690,00 zł podatku Vat.

        7.Wysokość opłat i terminy ich wnoszenia: cena  nieruchomości, płatna jednorazowo przed podpisaniem umowy notarialnej.

  1. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości winny  złożyć wniosek o jej nabycie w terminie sześciu tygodni od dnia wywieszenia niniejszego  wykazu, to jest  do dnia  03.12.2019r.

      9. 21 dniowy termin wywieszenia wykazu mija 12.11.2019r

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich