Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

SESJA XVIII z dnia 29 listopada 2019 r.

PDFUchwała.XVIII.121.19.2019-11-29.pdf (219,30KB)

PDFZałącznik do uchwały nr XVIII_121_19 - imienny wykaz głosowania.pdf (477,53KB)
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2020-2022


PDFUchwała.XVIII.122.19.2019-11-29.pdf (238,56KB)

PDFZałącznik do uchwały nr XVIII_122_19 - imienny wykaz głosowania.pdf (479,12KB)
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020


PDFUchwała.XVIII.123.19.2019-11-29.pdf (232,16KB)

PDFZałącznik do uchwały nr XVIII_123_19 - imienny wykaz głosowania.pdf (479,13KB)
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy i Miasta Nowogrodziec z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020


PDFUchwała.XVIII.124.19.2019-11-29.pdf (102,63KB)

PDFZałącznik do uchwały nr XVIII_124_19 - imienny wykaz głosowania.pdf (478,29KB)
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie


PDFUchwała.XVIII.125.19.2019-11-29.pdf (102,83KB)

PDFZałącznik do uchwały nr XVIII_125_19 - imienny wykaz głosowania.pdf (479,19KB)
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie przyjęcia przez Gminę Miejską Bolesławiec obowiązku zapewnienia schronienia bezdomnym mężczyznom z terenu Gmin: Bolesławiec, Gromadka, Warta Bolesławiec, Nowogrodziec i Osiecznica


PDFUchwała.XVIII.126.19.2019-11-29.pdf (205,60KB)

PDFZałącznik do uchwały nr XVIII_126_19 - imienny wykaz głosowania.pdf (478,28KB)
w sprawie utworzenia mieszkania chronionego wspieranego oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym wspieranym

Utraciła moc uchwałą nr XIX/135/19 z dnia 30 grudnia 2019 r.


PDFUchwała.XVIII.127.19.2019-11-29.pdf (98,76KB)

PDFZałącznik do uchwały nr XVIII_127_19 - imienny wykaz głosowania.pdf (478,16KB)
w sprawie sprzedaży nieruchomości


PDFUchwała.XVIII.128.19.2019-11-29.pdf (100,19KB)

PDFZałącznik do uchwały nr XVIII_128_19 - imienny wykaz głosowania.pdf (478,37KB)
w sprawie bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości


PDFUchwała nr XVIII_129_19.pdf (200,71KB)

PDFTabela nr 1 do uchwały nr XVIII_129_19.pdf (127,04KB)
PDFTabela nr 1a do uchwały nr XVIII_129_19.pdf (112,26KB)
PDFZałącznik nr 1 do uchwały nr XVIII_129_19.pdf (342,48KB)

PDFZałącznik do uchwały nr XVIII_129_19 - imienny wykaz głosowania.pdf (474,66KB)

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2019 rok


PDFUchwała nr XVIII_130_19.pdf (184,06KB)
PDFZałącznik nr 1 do uchwały nr XVIII_130_19.pdf (3,40MB)
PDFZałącznik nr 2 do uchwały nr XVIII_130_19.pdf (300,73KB)

PDFZałącznik do uchwały nr XVIII_130_19 - imienny wykaz głosowania.pdf (477,46KB)

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Nowogrodziec