Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości do sprzedaży z dnia 21.01.2020r.

Burmistrz Nowogrodźca

zatwierdza i podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży

 

        Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 506), art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2204 ze zm.) oraz Uchwały Nr XVIII/127/19  Rady Miejskiej w Nowogrodźcu  z dnia  29 listopada 2019r.

 

Gościszów  -  działka  niezabudowana   nr 1469  o pow. 1,45 ha.

Działka o kształcie nieregularnym, zbliżonym do trójkąta, znacznie wydłużony w kierunku NE-SW prostopadle do drogi o nawierzchni asfaltowej. Teren płaski w strefie uzbrojenia w sieć elektryczną, wodną, kanalizacyjną. W bezpośrednim sąsiedztwie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa, a od strony północnej tereny rolne.

Księga Wieczysta  JG1B/00015094/4. Nieruchomość bez obciążeń.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość leży w obszarze :  część  o pow. 0,8441ha 17 RP,RL tereny użytków rolnych i leśnych, część o pow. 0,6549ha  06 Mw  teren zainwestowania wiejskiego  usług podstawowych (handel, gastronomia).

Forma zbycia – działka zostanie sprzedana w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

Cena nieruchomości ustalona przez biegłego wynosi łącznie 118.100,00 zł. (bez Vat) w tym za część o symbolu 17 RP,RL 27.863,00 zł, a za część o symbolu 06 Mw 90.245,00 zł.

Wysokość opłat i terminy ich wnoszenia –   cena nieruchomości uzyskana w przetargu  (wraz z  23% podatkiem Vat do części o symbolu 06 Mw), płatna jednorazowo przed podpisaniem umowy notarialnej.

Nabywca pokrywa koszty sporządzenia  umowy notarialnej.

21 dniowy termin wywieszenia wykazu,  mija  11.02.2020r.

Osoby, którym  przysługuje  pierwszeństwo  w nabyciu przedmiotowej nieruchomości, winne złożyć wniosek o nabycie w terminie 6 tygodni od wywieszenia  wykazu, tj. do dnia 03.03.2020r.

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich