Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz nieruchomości do dzierżawy z dnia 21.01.2020r.

Burmistrz  Nowogrodźca

ogłasza i podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.z 2019r., poz.506) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2204 ze zm.)

  1. Nowogrodziec obręb 3  -  część działki nr 175/2 o pow. 0,0320 ha.      
  2. Obciążenia nieruchomości – umowa dzierżawy  zawarta na okres od 01.04.2017r. do 31.03.2020r.
  3. Księga Wieczysta nr JG1B/00014726/6.
  4. Zgodnie z planem zagospodarowania  działka leży w obszarze oznaczonym symbolem  01 ZC- teren projektowanego cmentarza komunalnego.
  5. Nieruchomość zostanie wydzierżawiona bezprzetargowo dotychczasowemu dzierżawcy  na okres kolejnych 3 lat, po terminie obowiązywania  umowy o której mowa w p-cie 2, według  zasad obowiązujących w tym  zakresie. 
  6. Działka zostanie wydzierżawiona na cele gospodarcze.
  7. 21 dniowy termin wywieszenia wykazu mija 11.02.2020r.

Burmistrz Nowogrodźca

Robert Relich