Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie w sprawie zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisji konkursowej

OGŁOSZENIE

w sprawie zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac 

w komisji konkursowej

 

Burmistrz Nowogrodźca zwraca się do podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego wymienionych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznym
i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. 2019 poz. 688 ze zm.) o pisemne wskazanie swoich przedstawicieli do prac w komisji ds. opiniowania ofert konkursowych na realizację zadań publicznych
w 2020 r.  Przedstawiciel nie może uczestniczyć w pracach komisji, która będzie opiniowała dofinansowanie dla jego macierzystej organizacji. Komisję konkursową powołuje Burmistrz Nowogrodźca oraz określa jej skład i zasady działania. Członkowie Komisji, za udział w jej pracach,
nie otrzymują wynagrodzenia.

Pisemną propozycję należy złożyć w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego
w Nowogrodźcu do dnia 20 lutego 2020 roku na formularzu zgłoszenia.

 

 Z up. Burmistrza
(-)

Andrzej Drąg
Zastępca Burmistrza

 

Nowogrodziec, dnia 06 lutego 2020 r.

Załącznik

DOCXFormularz zgłoszenia kandydata.docx (20,54KB)