Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dom Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu

1.jpg

Dom Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu

ul. Cicha 4

59-730 Nowogrodziec

statut

Kierownik Małgorzata Goleńska

  tel. 512 728 015

 

strona internetowa:    http://dps.nowogrodziec.pl

CELE I ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

1. Celem działalności Domu jest zapewnienie całodobowej opieki osobom, które z powodu wieku lub niepełnosprawności fizycznej, nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu  i którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy i opieki w miejscu zamieszkania.

2. Dom świadczy usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających oraz umożliwia  korzystanie ze świadczeń przysługujących z tytułu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

3. Organizacja, zakres i poziom usług świadczonych przez Dom powinny uwzględnić w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Domu oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności.

4.Dom może świadczyć usługi dla osób w nim nie zamieszkujących.

5.W realizacji zadań Dom współdziała z organami administracji rządowej, samorządowej oraz organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze socjalnej.

 

TV Łuzyce 2018 Opieka specjalistyczna w Nowogrodźcu