Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wyniki otwartego konkursu ofert

 

BURMISTRZ  NOWOGRODŹCA

 

 podaje  do  publicznej  wiadomości  informację  o wysokości przyznanych  kwot  na  wsparcie  realizacji  zadań  publicznych  dla  organizacji  pozarządowych  oraz dla innych  podmiotów  uprawnionych  do prowadzenia działalności  w sferze pożytku publicznego na 2020 rok

Zadanie I – Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w tym prowadzenie szkolenia sportowego i udział drużyn w imprezach i rozgrywkach sportowych organizowanych przez gminne, powiatowe, wojewódzkie i ogólnopolskie związki sportowe.

Zadanie II – Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, w tym organizacja imprez sportowo-turystyczno-krajoznawczych

Zadanie III - Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - organizacja obozów, kolonii, półkolonii i spotkań realizujących programy profilaktyczno-wychowawcze.

Zadanie nr IV w zakresie - wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w tym  prowadzenie szkolenia sportowego i udział drużyn w imprezach i rozgrywkach sportowych, za wyjątkiem piłki nożnej.

 

Lp.

Nazwa organizacji

Numer zadania

Przyznana kwota (zł)

1.

Klub Sportowy CZERNA

Zadanie I

20 000,00

2.

Klub Sportowy Orzeł Gościszów

Zadanie I

23 000,00

3.

Klub Sportowy  “GRANIT” Gierałtów

Zadanie I

20 000,00

4.

Ludowy Klub Sportowy  “SPARTA”

Zebrzydowa

Zadanie I

30 000,00

5.

Klub Sportowy  “PIAST” Wykroty

Zadanie I

40 000,00

6.

Miejski Klub Sportowy  “Chrobry Nowogrodziec”

Zadanie I

48 000,00

7.

Klub Sportowy Milików

Zadanie I

20 000,00

8.

Klub Sportowy KWISA Nowogrodziec

Zadanie I

5 000,00

9.

Nowogrodzieckie Towarzystwo Gospodarczo Społeczne

Zadanie II

17 000,00

10.

Gminny Szkolny Związek Sportowy

Nowogrodziec

Zadanie II

Zadanie III

Zadanie IV (LA)

10 000,00

25 000,00

8 000,00

11.

UKS EURO-EKSPERT Nowogrodziec

Zadanie III

Zadanie IV

7 000,00

3 000,00

12.

UKS Nowogrodziec

Zadanie IV

8 000,00

 

Oferenci, którzy otrzymali dotację w kwocie innej niż wnioskowana, zobowiązani są dostarczyć aktualizację kosztorysu oraz harmonogramu na wzorach zamieszczonych w załączniku, w terminie 7 dni od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia.

 

               BURMISTRZ

              (-)

Robert Marek Relich
 

 

 

 

 

 

Nowogrodziec, dnia 06.03.2020 r.

Załączniki:

DOCXAKTUALIZACJA HARMONOGRAMU REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.docx (14,90KB)
DOCXAKTUALIZACJA KOSZTORYSU REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.docx (15,52KB)